ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOJALITETSPROGRAMMET PÅ MISTORE.SE

  1. INTRODUKTION

 

1.1 Välkommen till Mi Fan Club, lojalitetsprogrammet på Mistore.se, Reparero AB, org.nr. 559371-7332 (“Mistore.se”). När du går med i vårt lojalitetsprogram blir du medlem i Mi Fan Club och därmed accepterar du dessa villkor. Lojalitetsprogrammet kallas för ”Mi Fan Club” i dessa villkor.

 

1.2 Medlemskapet i Mi Fan Club är gratis att registrera och upprätthålla.

 

1.3 Som medlem i Mi Fan Club kan du tjäna Mi-Coins och dra nytta av exklusiva erbjudanden, rabatter, evenemang och andra relaterade händelser organiserade av Mistore.se i anslutning till Mi Fan Club. Som inloggad medlem ger vi dig en skräddarsydd upplevelse av Mistore.se med personliga erbjudanden och rekommendationer via e-post, aviseringar eller sociala medier.

 

1.4 För mer information om hur Mistore.se hanterar dina personuppgifter och integritet, var god läs vår sekretesspolicy (länk till sekretesspolicy).

 

2 MEDLEMSKAP

 

2.1 Medlemskapet i Mi Fan Club är begränsat till privatpersoner och inte tillgängligt för företag.

 

2.2 Mi Fan Club är ett nationellt lojalitetsprogram och begränsat till köp som görs online på Mistore.se.

 

2.3 Genom att registrera dig bekräftar du att du är en privatperson som har fyllt 18 år och kan ingå ett juridiskt avtal samt att du accepterar dessa villkor.

 

2.4 Medlemskapet i Mi Fan Club är personligt och kan inte överföras till en annan person. Vi har en gräns på ett medlemskap per person, med en registrerad e-postadress per person.

 

2.5 Företag, grupper, föreningar och andra organisationer och inköpare som gör kommersiella inköp eller grossistupphandlingar får inte gå med i Mi Fan Club eller ta del av lojalitetsprogrammets förmåner på Mistore.se.

 

2.6 Det är alltid ditt ansvar att försäkra dig om att din e-postadress och andra kontaktuppgifter är giltiga och aktuella.

 

3 MI-COINS, RABATTER OCH BONUSAR

 

3.1 När ett medlemskap i Mi Fan Club avslutas återställs alla eventuella Mi-Coins automatiskt och dessa kan inte återskapas. Alla nya medlemskap i Mi Fan Club skapas med ett kontosaldo på 0 Mi-Coins.

 

3.2 Mi-Coins är giltiga i 12 månader.

 

3.3 Mi-Coins kan inte lösas in mot kontanter eller presentkort.

 

3.4 Varje Mi-Coin kan bara användas en gång.

 

3.5 Mi-Coins kan bara användas på produkter och varor som inte är rabatterade eller har reducerat pris och kan heller inte användas i samband med en annan rabatt.

 

3.6 Om du returnerar en vara dras associerade Mi-Coins från ditt Mi-Coin saldo.

 

4 ÄNDRING ELLER AVSLUT AV MEDLEMSKAP

 

4.1 Du kan avsluta ditt medlemskap i Mi Fan Club när som helst på genom att kontakta kundtjänst.

 

4.2 Om du avslutar ditt medlemskap i Mi Fan Club förlorar du alla eventuella Mi-Coins anslutna till medlemskontot.

 

4.3 Mistore.se kan när som helst avsluta, ändra, begränsa eller modifiera lojalitetsprogrammet Mi Fan Club och alla associerade villkor i enlighet med gällande lagar och förordningar. De senaste villkoren för Mi Fan Club går alltid att läsa på Mistore.se.

 

4.4 Mistore.se förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i lojalitetsprogrammet Mi Fan Club och dess villkor utan att meddela sina medlemmar om detta, förutsatt att de är i linje med integritetspolicyn och att de inte har någon negativ inverkan på medlemmarna. De senaste villkoren för Mi Fan Club går alltid att läsa på Mistore.se.

 

4.5 Misstankar om missbruk av lojalitetsprogrammet Mi Fan Club, bedrägeri eller försök till bedrägeri kan leda till uppsägning av medlemskap, med eller utan stödjande bevis, och då elimineras även eventuella Mi-Coins anslutna till medlemskontot.

 

5 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 

5.1 Mistore.se är inte ansvarig för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion av Mi Fan Club eller eventuella konsekvenser av detta. Mistore.se tar inget ansvar för förluster eller skador – varken indirekta eller direkta – orsakade av uteslutning, ändring eller avslutande på något annat sätt i anslutning till Mi Fan Club, undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

 

6 GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

 

6.1 Dessa allmänna villkor regleras av svensk lagstiftning. Alla tvister ska lösas i lämplig svensk domstol.

 

6.2 Om du har några klagomål om Mi Fan Club som du inte har kunnat lösa med kundtjänsten på Mistore.se kan du anmäla tvisten till EU-kommissionens portal för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr

 

7 KONTAKTA OSS

 

7.1 Om du har några frågor eller funderingar gällande Mi Fan Club kan du kontakta kundtjänst på service@mistore.se